የትራንስፖርት ሚኒስቴር የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሸያ ካውንሥል ማን ነው?

የኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ካውንስል በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር ጥር 12 ቀን 2ዐ12 ዓ. ም የተቋቋመና በትራንስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማት ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶችን የሚፈትሽ፣ የሚከታተል እና ድጋፍ የሚሰጥ ካውንስል ነው፡፡ ይህ ካውንስል በተገልጋዮችና በሚኒስትሪው በኩል እንደ ጠንካራ ድልድይ፣ እንደ ጥሩ አይንና ጆሮ በመሆን የሚሰጡ አገልግሎቶችን በመዳሰስ አገልግሎቶች ጥራትና ይዘታቸው የሚያድግበትና የሚሻሻልበትን መንገድ የሚጠቁምና የሚገነባ ካውንስል ሲሆን ስልሳ ዘጠኝ (69) ተቋማትን የሚወክል እና በውስጡ ዘጠኝ (9) ስራ አስፈጻሚ አባላትን የያዘ ነው፡፡

የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ካውንስል በዋነኛነት በትራንስፖርት ዘርፉ ውስጥ የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ ለማሻሻል ብሎም ከውጤት ጋር በሚመጣጠን ወጪና የጥራት ደረጃ የተገልጋዩን ህብረተሰብ ፍላጎትና ምርጫ ማዕከል ባደረገ መልኩ ለውጥ ለማምጣት የተቋቋመ ካውንስል ነው፡፡ ይህ ካውንስል በትራንስፖርት ዘርፉ ውስጥ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት በቀጣይነት ለማሻሻልና ከተገልጋዩ ፍላጎት ጋር እንዲጣጣም ለማድረግ በሚያከናውናቸው ተግባራት ላይ ተገልጋዩ ህብረተሰብ በተገቢው ደረጃ መሳተፍ እንዳለበትና አጀንዳውን በባለቤትነት ይዞ ለተፈፃሚነቱ መረባረብ እንዳለበት ያምናል፡፡ በመሆኑም የህዝቡን ንቁ ተሣትፎ የሚጋብዝና ፍትሀዊ ተጠቃሚነቱንም የሚያጐለብት እንዲሁም ከዚህ ቀደም ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ሲሰራበት የነበረውን የአሰራር ማእቀፍ ይዘትና በትግበራው ላይ የተስተዋለውን ክፍተት ለመቅረፍ እንዲያግዝ ከተጠቃሚው ህብረተሰብ አገልግሎት አሰጣጡን በተመለከተ አስተያየት ለመሰብሰብ ለለውጥ በግብአትነት ለመጠቀም ይህ ድረ-ገጽ ተከፍቶ በስራ ላይ ውሏል፡፡

የካውንሥሉ አላማዎች

 • የመንግስትንና የግሉን ቅንጅታዊ አሰራር ማጐልበት እና ማሻሻል
 • የህዝብ አይን እና ጆሮ በመሆን በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር ያሉ ተጠሪ ተቋማትን የአገልግሎት ጥራት መከታተል ማሻሻል እና ማሳደግ
 • የትራንስፖርት መሰረተ-ልማት እና አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋና ውጤታማ ማድረግ
 • የትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽነትን ማስፋት

የካውንሥሉ ተልዕኮ

ከትራንስፖርት ሚኒስቴር በተሰጠው ተግባርና ሃላፊነት መሰረት ህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት ከተጠሪ ተቋማቱ ማግኘቱን በማረጋገጥ እንዲሁም በተጠሪ ተቋማቱና ስራውን በሚተገብሩ የግል ዘርፉ መካከል ያለውን ግንኙነት ቀልጣፋ በማድረግ የዘርፉን ችግሮች በጋራ በመፍታት የሚኒስትሪውን ተልዕኮ ማሳካት፡፡
 • ለትራንስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማት
 • የኢትዮጵያ ፐብሊክ ሰርቪስ አገልግሎት ድርጅት
 • የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን
 • የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን
 • የኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳዩች ባለሥልጣን
 • የፊደራል ትራንስፓርት ባለሥልጣን
 • የኢትዮ-ጅቡቲ ምድር ባቡር ድርጅት
 • የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን
 • የመድን ፈንድ ጽ/ቤት
 • የመንገድ ፈንድ ጽ/ቤት
 • ክፍያ መንገዶች ኢንተርኘራይዝ